BrainBugs Privacy & Cookie Policy

BrainBugs, gevestigd te Boerderijstraat 107 9000 GENT BELGIË, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://www.brainbugs.be

Boerderijstraat 107 

9000 GENT

BELGIË

+32 485795669

Bram Allegaert is de Functionaris Gegevensbescherming van BrainBugs (DPO). Hij is te bereiken via bram@brainbugs.be


 

Persoonsgegevens die wij verwerken

BrainBugs verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 
 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en diensten hebben niet de intentie persoonlijke gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@brainbugs.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Websites voor ouders (en kinderen): 

 

Waarom wij persoonsgegevens verwerken (doelen)

BrainBugs verwerkt jouw persoonsgegevens om:

 • Je de mogelijkheid te beiden een account aan te maken om op die manier jezelf en/of je doelgroep(en) toegang te verschaffen tot onze services (digitale tools, serious games, bevragingstools…)
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je te informeren over onze lopende projecten (indien je je inschreef op de nieuwsbrief)
 • Diensten bij je af te leveren
 • Jouw betaling af te handelen
 • Jouw gedrag op de website anoniem te analyseren om daarmee de website te verbeteren.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

BrainBugs bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

 • Klant- of partnergegevens: zolang de samenwerking loopt
 • Potentiële klanten of partners: 2 jaar in CRM bestand. 
 • Gegevens gebruikers website en online tools: gegevens worden geanonimiseerd
 • Gegevens partners/ websitegebruikers met login: gegevens die noodzakelijk zijn voor inloggen en gebruiken van de online tools of games, zolang deze diensten gebruikt worden. Na afsluiten account: onmiddellijk verwijderd uit database. Backup gegevens worden geëncrypteerd. 

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

BrainBugs deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van bovenstaande doelen, het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij steeds een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. BrainBugs blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast kan BrainBugs jouw persoonsgegevens aan andere derden verstrekken, maar dan enkel met jouw nadrukkelijke toestemming. Derde partijen waar BrainBugs vandaag mee werkt: 

 • Webhost voor het hosten en beveiligen van onze web-omgevingen
 • Cloudhost en -services voor het beveiligd opslaan en beschikbaar maken van (co-design) werkdocumenten in eigen processen en in processen met partners
 • Mailinghost voor het verzorgen en verspreiden van mailings 

 

Cookies die wij gebruiken

BrainBugs streeft ernaar om zo weinig mogelijk cookies te gebruiken. BrainBugs gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. 

Je kunt je afmelden voor cookies door op de cookiebanner alle ongewenste cookies uit te schakelen. Je kan bovendien je internetbrowser zo instellen dat deze (ook op andere sites) geen (tracking) cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door BrainBugs en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@brainbugs.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Rijksregisternummer (BE) of Burgerservicenummer (NL) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . BrainBugs wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 

België: https://www.privacycommission.be/burger 

Nederland: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

BrainBugs neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@brainbugs.be

 

 

Updates privacy & cookie policy

BrainBugs blijft streven naar een privacyvriendelijke webervaring. Dit doen we door zo weinig mogelijk cookies te gebruiken en door zo weinig mogelijk beroep te doen op ‘derde partijen’ en door onze data in eigen beheer te houden. Met deze visie in het achterhoofd zijn verdere updates aan deze privacy policy dus steeds mogelijk. 

Laatste/recente versie: 09/03/2022

 

BrainBugs

digital sensemakers