RPA Co-design & testing

Wat is ROBOTS, PUPPIES & ALIENS?

Het spel (prototype)
ROBOTS, PUPPIES & ALIENS is een online serious game die tieners (11-16j) verschillende soorten en gradaties van artificiële intelligentie en ‘machine learning‘ spelenderwijs laat ontdekken. Onderweg worden de ethische kwesties die met deze technologie gepaard gaan onder de loep genomen.
PuppyPortret
VERHAAL: In een nabije toekomst controleert de speler een puppy en AI-robots in een strijd tegen aliens, alien-AI en alien-robots. De speler maakt daarbij zowel operationele als morele keuzes maakt over mens en technologie.
 

Het spel zit nog in prototype-fase. We vragen deze pagina en de link naar het spel nog niet extern te verspreiden.

Voorstel testsessie (50-100 min.)
 1. Algemene bevraging AI, zie onder: ‘QR1: Vragen AI’
 2. Introductie slides: zie Google presentatie onder oh op deze link
 3. Deelnemers spelen het spel, zie onder: ‘QR2: prototype Module1 & 2’
 4. Deelnemers vullen het feedbackformulier in. Zie onder:  ‘QR3: feedbackformulier Module 1 & 2’
 5. Presentatie nabespreking (zie onder)
 6. (Optioneel) Kort groepsgesprek over het spel en de leerinhouden. Mogelijke richtvragen in dit gesprek:
  1. Wat vonden ze van het spel? (zeer algemeen)
  2. Wat wisten ze al? Wat niet? 
  3. Wat vonden ze moeilijk?
  4. Wat is de bedoeling van het spel? Is een game een goede manier om rond dit thema te sensibiliseren?
  5. Wat mist er nog of wat kan beter? Hebben ze suggesties om inhouden van het spel te verbeteren of uit te breiden?

Bij technische en/of inhoudelijke vragen of opmerkingen: neem gerust contact op via hello@brainbugs.be

 

QR-1: Vragenlijst AI

Presentatie:

QR-2: Prototype

Prototype live:

QR-3: Feedback Module 1 en 2

BrainBugs

digital sensemakers