Wat is BARST!?

Het spel (prototype)

In het spel worden spelers geconfronteerd met conflictsituaties rond onder meer discriminatie, seksueel grensoverschrijdend gedrag en intrafamiliaal geweld. Jongeren maken tijdens het spel keuzes om die situaties te ontmijnen. Wie het spel herspeelt, komt steeds meer te weten over de impact van een keuze. 

 

Het spel is een krachtige leertool waarin jongeren op een veilige manier hun reactie oefenen in verschillende situaties. BARST!? is een blikopener naar verdere dialoog rond het thema in de groep.

De dienst Preventie voor Veiligheid ontwikkelde het spel samen met de Gentse serious gamestudio BrainBugs.

Zorg voor een veilige omgeving! Vertel deelnemers vooraf dat ze vragen mogen stellen en dat ze situaties die voor hen moeilijk liggen, niet hoeven te spelen (ze kunnen op het nooduitgang-symbooltje klikken).

Bij de nabespreking van de situaties: spreek duidelijk af dat leerlingen niet mogen reageren op reacties anderen.

Korte testsessie (50 min)
 1. (Optioneel) Korte voorstelling van het spel. Maak eventueel gebruik van presentatie ‘algemeen’ hieronder.
 2. Deelnemers scannen de QR code (onder) of vullen https://www.brainbugs.be/barstbeta in hun adresbalk van een internetbrowser in en spelen het spel. Laat hen gespeelde situaties ook eens opnieuw spelen om hogere scores te halen.
 3. Deelnemers vullen het feedbackformulier in: de link vinden ze in het hoofdmenu van het spel. Er is een apart feedbackformulier voor begeleiders (zie ook QR helemaal onderaan deze pagina)
 4. Kort groepsgesprek over het spel en de situaties in het spel. Mogelijke richtvragen in dit gesprek:
  1. Wat vonden ze van het spel? Wat is de bedoeling van het spel? Is een game een goede manier om rond dit thema te sensibiliseren?
  2. Bespreek eerst kort de 5 A’s (zie slide onder).
  3. Bespreek de situaties aan de hand van de slides. Waren de situaties herkenbaar, hebben sommigen al één of meerdere van die situaties meegemaakt? Verliepen deze gelijkaardig? (opletten voor ‘veilige’ omgeving deelnemers). Gebruik de slides bij de verschillende situaties om door de opties bij elke situatie te gaan.
  4. Wat is de bedoeling van het spel? Is een game een goede manier om rond dit thema te sensibiliseren?
  5. Wat mist er nog of wat kan beter? Hebben ze suggesties om inhouden van het spel te verbeteren of uit te breiden?

QR-code:

Prototype:

Nabespreking

Algemeen

5 A's

bron: 5A methode van Sensoa

 • Anderen betrekken
  • vriend(in)
  • omstander
  • verantwoordelijke…
 • Afleiden
  • slachtoffer aanspreken
  • in de buurt gaan staan…
 • Afzonderen
  • tussen gaan staan
  • meenemen naar andere plek
 • Aanspreken
  • slachtoffer en/of dader
  • kort en bondig
  • doel: gedrag stoppen + veiligheid
   • ‘Alles ok hier’
   • ‘Valt die persoon je lastig’
   • ‘Wat je doet is ongepast’…
 • Aanwezig blijven
  • tijdens gedrag in de buurt blijven
  • achteraf steun en hulp bieden

QR feedback begeleiders:

BrainBugs

digital sensemakers